ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎԱՅԼՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Կենդանածին ծնունդ ըստ մոր փաստացի բնակության վայրի
Կենդանածին ծնունդ համադրված մոր կենդանածին ծննդաբերության հերթական թվի և նախորդ կենդանածին ծննդաբերության միջև ընկած ժամանակահատվածի
Կենդանածին ծնունդ ըստ ծննդյան վայրի
Կենդանածին ծնունդ ըստ ծննդյան ամսի
Կենդանածին ծնունդ ըստ մոր տարիքի
Կենդանածին ծնունդ ըստ մոր տարիքի